Tag: thuc day phat trien tai dong nai
Nâng cấp đô thị, thúc đẩy phát triển tại Đồng Nai
Hiện tại, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đông Nai đang trong quá trình chờ đợi nâng cấp xã thành phường, thành lập thị trấn, thị xã và thành phố. Theo quy hoạch tỉnh Đồng Nai sẽ có 3 thành phố, 1 thị xã và thêm 3 thị trấn

0933 742 784